Storage optimization specialists

Smart Storage Systems specializes in complete line of automatic vertical lift systems for warehouses, installing the most suitable storage systems in all areas

Distribūcijas centriem un noliktavām šobrīd rodas efektīvas telpas izmantošanas un procesu uzlabošanas nepieciešamība platības trūkuma dēļ. Uzņēmumiem ar lieliem resursu krājumiem vienmēr ir augstas glabāšanas izmaksas. Līdz ar to, noliktavu telpu optimizācija un procesu uzlabošana ir vissvarīgākais uzdevums, kas rodas distribūcijas centra vai noliktavas vadītājs. Noliktavu ir jāpārvalda, ievadot jaunu inovatīvo pieeju un izmantojot zināšanas un pieredzi loģistikas un distribūcijas jomā.

Efektīvas noliktavas mērķis ir uzglabātas produkcijas daudzuma palielināšana, noliktavas personāla optimizācija, liekā manuālā darba un glabāšanas vietas paliedināšanās novēršana, īrējot papildus telpas, kā arī nepieciešamas produkcijas izņemšanas vienkāršošana, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Good warehouse management can be fundamental to increasing your company’s productivity and efficiency, meeting customer demand and thus also increasing profits. Your warehouse play a truly crucial role in the correct functioning of your entire business.

Denize Lapina Managing Director

Representation offices in Latvia, Armenia, Kazakhstan and Uzbekistan are distributing Modula, LISTA and Baumalog storage solutions.

© 2024 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy